เมื่อยืนยันออเดอร์คุกกี้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถชำระเงินค่าคุกกี้ผ่านทางบัญชีธนาคาร (โปรดติดต่อทางร้าน)

หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางไลน์หรืออีเมล์ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ

 

Top