เมื่อยืนยันออเดอร์คุกกี้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถชำระเงินค่าคุกกี้ผ่านทางบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางไลน์หรืออีเมล์ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ

how to payment the showroom 168

Top